• Rozliczenia podatku kraj i zagranica - Slider

Oferta

Księgowość/Rachunkowość

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • prowadzenia książki przychodów i rozchodów
 • ryczałtu ewidencjonowanego
 • ewidencji VAT
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 • ewidencji środków trwałych

Sprawozdawczość

 • sporządzania sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • raportowania wg wymogów klienta

Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzania list płac
 • rozliczania umów zlecenia i o dzieło
 • pełna obsługa kadrowa
 • sporządzania deklaracji podatkowych i ZUS
 • zwrot podatku z Austrii
 • zwrot podatku z Belgii
 • zasiłek rodzinny z Belgii
 • zwrot podatku z Danii
 • zasiłek rodzinny z Danii
 • zwrot podatku z Irlandii
 • odzyskanie czeku z Irlandii
 • zwrot podatku z Niemiec
 • zasiłek rodzinny z Niemiec
 • zwrot podatku z Holandii
 • zwrot ubezpieczenia z Holandii
 • zwrot podatku z Wielkiej Brytanii
 • odzyskanie czeku z Wielkiej Brytanii