• Płace, podatki - Slider

RODO

1. Cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz w celu nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Biuro Rachunkowe “ENTER” Barbara Przywara, ul. Tadeusza Kościuszki 46A/1, 43-400 Cieszyn; NIP: 5481219446

3. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych można uzyskać:

• pocztą tradycyjną:

Biuro Rachunkowe “ENTER” Barbara Przywara, ul. Tadeusza Kościuszki 46A/1, 43-400 Cieszyn

• e-mailem: biuro@biuroenter.pl

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a) RODO),
 • wymogów kontraktowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
 • uzasadnionych wymogów Administratora lub strony trzeciej – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Okres przetwarzania danych:

 • do czasu cofnięcia zgody,
 • przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Przysługujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • sprostowania Twoich danych osobowych (art 16, RODO),
 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO),
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 33 RODO).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

© 2020 Biuro Rachunkowe ENTER • ul. Kościuszki 46A/1, Cieszyn