• Kadry, płace, ZUS - Slider

CENNIK

Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie i zależne są od:

  • ilości dokumentów
  • formy opodatkowania
  • indywidualnych ustaleń z klientem w zakresie informacji udzielanych właścicielowi firmy

Każdy kto zdecyduje się na nasze usługi może liczyć na bezpłatną pomoc przy rejestracji :

  • działalności gospodarczej w CEiDG
  • rejestracji do VAT-u (dokument VAT-R)
  • rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych prowadzącego działalność gospodarczą

Formy uproszczone księgowości

Podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) prowadzi się, jeśli spełniasz trzy warunki:

– rozliczasz podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 17% i 32%) lub liniowo, według stawki 19%
– prowadzisz działalność gospodarczą indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku
– przychody netto (bez VAT) z działalności gospodarczej albo przychody spółki nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro

podatkowa księga przychodów i rozchodów – ceny od 150 PLN

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest popularną formą rozliczania się z fiskusem.

Ta forma opodatkowania zarezerwowana jest dla wybranych grup przedsiębiorców.
Wiele rodzajów działalności wyklucza możliwość stosowania ryczałtu. Cały katalog takich usług zawiera załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – ceny od 100 PLN

Księgi rachunkowe

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, potocznie znanych jako pełne księgi, mają nie tylko spółki prawa handlowego, ale również niektóre osoby fizyczne, spółki cywilne czy jawne lub inne podmioty. Dodatkowo, podmioty, które nie mają takiego obowiązku, mogą dobrowolnie prowadzić księgowość na pełnych księgach.

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – ceny od 600 PLN

Kadry i płace

Zajmujemy się wszelkimi kwestiami związanymi z zatrudnieniem – kierujemy zatrudnianych pracowników na badania lekarskie, przygotowujemy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, wysyłamy również pracowników na szkolenia BHP. Dbamy o to, by wszelkie wykonywane w firmie działania oraz każde dokumenty związane z zatrudnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy były zgodne z przepisami.

kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa – ceny od 40 PLN

Pozostałe usługi

  • Rozliczenia roczne dla firm, które podpisały stałą umowę – GRATIS
  • Pozostałe usługi zlecone przez klienta – zgodnie z indywidualnymi ustaleniami

Promocje

NOWY KLIENT – promocja dla firm już istniejących, korzystających z usług innego biura rachunkowego lub prowadzących ewidencję we własnym zakresie – rabat w wysokości 10% przez okres 3 miesięcy

NOWA FIRMA – promocja dla firm nowo powstałych, które zdecydowały się na współpracę z nami od momentu rozpoczęcia działalności. Proponujemy rabat w wysokości 50% przez okres 3 miesięcy

Cieszyńska Karta Dużej Rodziny – promocja w wysokości 10% dla posiadaczy karty na rozliczenia roczne niezależnie czy dotyczy to dochodów osiąganych na terenie Polski czy też zagranicą.

Dla Seniora – promocja w wysokości 10% dla osób posiadających Ogólnopolską Kartę Seniora na rozliczenia roczne niezależnie czy dotyczy to dochodów osiąganych w Polsce czy też zagranicą.

© 2020 Biuro Rachunkowe ENTER • ul. Kościuszki 46A/1, Cieszyn