• ENTER ÚČETNÍ KANCELÁŘ

  Úspěch v podnikání je nutno měřit spokojeností zaměstnanců, zákazníků a akcionářů. Pouze pokud jsou tyto skupiny spokojeny, můžeme mluvit o úplném úspěchu.
  Sławomir Lachowski

 • ENTER účetní kancelář

  Chcete-li uspět v podnikání, buďte odvážní, buďte první, buďte odlišní.
  Henry Marchant

 • ENTER účetní kancelář

  Kvalitu si budete pamatovat mnohem déle než cenu.
  motto rodziny Gucci

 • ENTER účetní kancelář

  Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.
  Henry Ford

Účetní služby

Naše nabídka je určena jak nově založeným subjektům, tak těm, kteří se z různých důvodů rozhodli změnit svou současnou účetní kancelář.

Personální a mzdové služby

Garantujeme, že služby účetní kanceláře jsou poskytovány profesionálně, řádně a odborně. Kromě účetních a daňových výkazů, výpočtů mezd, odvodů na sociální pojištění (ZUS), nabízíme také vedení osobních kartoték a evidenci pracovní doby.

Přiznání daně a vyřízení dávek (autorizovaný partner CUF Sp. z o.o.)

Našim úkolem je komplexní obsluha Poláků pracujících doma i v zahraničí. Připravíme pro vás daňové přiznání PIT-36/ZG. Pomůžeme při získání nezbytných potvrzení pro potřeby přiznání daně v zahraničí.

Naše nabídka je určena jak nově založeným subjektům, tak těm, kteří se z různých důvodů rozhodli  svou současnou účetní kancelář změnit. V současné době poskytujeme služby subjektům v těchto obcích: Cieszyn, Ustroń, Goleszów, Zebrzydowice, Hażlach, Dębowiec, Skoczów ale také z jiných regionů  (Bielsko-Biała, Poznań, Warszawa). Jsme otevření jak pro zákazníky z Polska, tak ze zahraničí.  Zaměřujeme se zejména na naše jižní sousedy – Česko a Slovensko. Máme rozsáhlé zkušenosti s řízením podniků se zahraničním kapitálem.

Dnešní podnikatelé mají velmi pragmatický přístup k řízení svých firem. Žádají spolehlivé a přesné informace o situaci ve svém podniku. Těmto zákazníkům nabízíme celou řadu služeb – vedení účetnictví, evidenci příjmů a výdajů, výpočet paušální daně z příjmu,  pomoc při zahájení živnostenského podnikání, výběru software, IT podporu, právní a daňové poradenství.

Výpočet daně z příjmu osob pracujících v zahraničí může být v dnešní době velkou výzvou. Abychom splnili očekávání mnoha zákazníků, rádi bychom vám nabídli pomoc s vyplněním daňového přiznání PIT v Polsku. Naše nabídka je určena těm, na které se vztahuje metoda se zamezením dvojího zdanění (s progresí sazby daně) i metoda poměrného výpočtu.

Metoda se zamezením dvojího zdanění lze použít pro tyto státy: Albánie, Belgie, Čína, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Řecko, Španělsko, Indonésie, Kanada, Kuvajt, Lotyšsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Jihoafrická republika, Rumunsko, Švédsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Itálie. Při použití metody se zamezením dvojího zdanění s progresí sazby daně je daňový poplatník povinen podat roční daňové přiznání v těchto případech:

 • dosáhne i jiných zdanitelných příjmů v Polsku podle daňové stupnice,
 • bude chtít využít preferenčního ročního zdanění, tj. podat daňové přiznání spolu se svým manželem/manželkou nebo svůj příjem zdanit způsobem stanoveným pro samoživitele.

Metodu poměrného odpočtu je možné použít pro následující státy: Rakousko, Finsko, Nizozemsko, Irsko, Izrael, Japonsko, Kazachstán, Litva, Nový Zéland, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Velká Británie a Severní Irsko. Při použití metody poměrného odpočtu je povinnost uvádět příjmy dosažené v zahraničí v ročním daňovém přiznání, bez ohledu na to, zda poplatník kromě příjmu ze zahraničí dosáhl v Polsku dalších příjmů, daněných podle daňové stupnice (informační brožura MF „Zdanění příjmů ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí“) .

Na trhu účetních služeb působíme od roku 2007. Poskytujeme účetní, personální a mzdové služby pro subjekty s různými obchodními profily a právními formami, jakož i služby pro nepodnikající fyzické osoby.

Abychom vám poskytli pocit bezpečí, neustále zvyšujeme naši odbornou kvalifikaci.

Naší předností jsou:

 • osvědčení o kvalifikaci vydané Ministerstvem financí č. 20138/00,
 • elán a nasazení,
 • spolehlivost,
 • flexibilita,
 • individuální přístup ke každému klientovi.

Poskytujeme rady a pomoc. V účetní kanceláři mohou podnikatelé a fyzické osoby získat rady, názory a vysvětlení v oblasti daňového práva, sjednat zastupování pro řízení před finančními úřady, svěřit obsluhu svých zaměstnanců, platby odvodů do ZUS a vedení účetnictví.

© 2020 Biuro Rachunkowe ENTER • ul. Kościuszki 46A/1, Cieszyn