GDPR

1. Účel zpracování údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy a navázání kontaktu s potenciálními zákazníky.

2. Správcem osobních údajů je:

Biuro Rachunkowe “ENTER” Barbara Przywara, ul. Tadeusza Kościuszki 46A/1, 43-400 Cieszyn; NIP [DIČ]: 5481219446

3. Informace o ochraně osobních údajů lze získat:

 • klasickou poštou:
  Biuro Rachunkowe “ENTER” Barbara Przywara, ul. Tadeusza Kościuszki 46A/1, 43-400 Cieszyn
 • e-mailem: biuro@biuroenter.pl

4. Důvod zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

 • dobrovolně vyjádřeného souhlasu se zpracováním osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR),
 • smluvních požadavků – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 • odůvodněných požadavků správce nebo třetí strany – zpracovávání je nezbytné pro účely vyplývající z právně odůvodněných zájmů správce nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

5. Období zpracovávání údajů

 • do doby zpětvzetí souhlasu,
 • po dobu nezbytnou k prokázání, uplatnění nebo odůvodnění nároků.

6. Práva, která vám přísluší v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • přístup k vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • provedení oprav vašich osobních údajů (čl. 16 GDPR),
 • podání žádosti správci o odstranění vašich osobních údajů (čl. 17 GDPR),
 • požadovat po správci omezení zpracování vašich osobních údajů (článek 18 GDPR),
 • vznášet námitky proti zpracování vašich osobních údajů (čl. 21 GDPR),
 • podání stížnosti nadřízenému orgánu (čl. 33 GDPR).

Právní základ

Zákon ze dne 10. května 2018 (Sb. zákonů 2018, pol. č. 1000) o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

© 2020 Biuro Rachunkowe ENTER • ul. Kościuszki 46A/1, Cieszyn