CENÍK

Všechny ceny jsou sjednávány individuálně podle:

  • počtu podkladů/dokladů,
  • způsobu danění,
  • individuálních ujednání se zákazníkem ve věci údajů poskytovaných majitelům firem

Každý, kdo se rozhodne využít naše služby, se může spolehnout na bezplatnou pomoc s registrací:

  • živnostenského podnikání v databázi CEiDG,
  • k DPH (přihláška VAT-R),
  • podnikatele u ZUS.

ZJEDNODUŠENÉ FORMY ÚČETNICTVÍ

Daňovou knihu o příjmech a výdajích (PKPiR) lze použít, splníte-li tyto tři podmínky:

– výpočet daně dle obecných postupů daňové stupnice (sazby 17 % a 32 %) nebo jednotnou sazbou 19 %,
– podnikáte jako živnostník nebo formou osobní společnosti fyzických osob, veřejné obchodní společnosti fyzických osob, partnerské společnosti nebo podniku z pozůstalosti,
– čisté příjmy (bez DPH) z živnostenského podnikání nebo tržby společnosti v předchozím roce nepřesáhly 2 mil. euro.

daňová kniha příjmů a výdajů – ceny od 150 PLN

Paušální daň z evidence příjmů je oblíbenou formou odvádění daně finančnímu úřadu.

Tato forma zdanění je vyhrazena pouze vybraným skupinám podnikatelů, neboť pro mnoho typů podnikání je použití paušální daně zamezeno. Seznam všech služeb je uveden v příloze č. 2 zákona o paušální dani z příjmu.

paušální daň na základě evidence příjmů – ceny od 100 PLN

Účetní knihy

Podle zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 musí nejen obchodní společnosti, ale také některé fyzické osoby, všechny typy osobních společností nebo jiné subjekty vést účetní knihy, obecně známé jako úplné účetní knihy. Kromě toho subjekty, které k tomu nejsou povinny, mohou také dobrovolně vést plné účetnictví.

vedení plného účetnictví (účetní knihy) – ceny od 600 PLN

Personalistika a mzdy

Zabýváme se všemi záležitostmi souvisejícími se zaměstnáváním – odesíláme zaměstnance na lékařské prohlídky, připravujeme pracovní a občanskoprávní smlouvy, objednáváme zaměstnance na školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dbáme na to, aby veškeré úkony prováděné podnikatelem a veškeré doklady spojené se zaměstnáním a ukončením pracovního poměru byly v souladu s příslušnými předpisy.

komplexní personální a mzdové služby – ceny od 40 PLN

Ostatní služby

  • Roční zúčtování pro klienty s podepsanou smlouvu o vedení účetnictví – ZDARMA
  • Ostatní služby objednané klientem – dle individuálních ujednání

Akční nabídka!

NOVÝ ZÁKAZNÍK – akční nabídka určena pro zákazníky využívající účetních služeb jiné nebo žádné účetní kanceláře – sleva 10% po dobu 3 měsíců

NOVÁ firma – akční nabídka určená nově založeným firmám, které nás oslovily záhy po svém založení.  Nabízíme slevu ve výši 50% po dobu 3 měsíců

Těšínská karta velké rodiny – akční nabídka 10% pro roční daňová přiznání držitelů karet, bez ohledu na to, zda se jedná o příjmy dosahované v Polsku nebo v zahraničí.

Pro seniory – akční nabídka ve výši 10 % pro držitele polské Karty seniora pro roční daňová přiznání, bez ohledu na to, zda se jedná o příjmy dosahované v Polsku nebo v zahraničí.

© 2020 Biuro Rachunkowe ENTER • ul. Kościuszki 46A/1, Cieszyn